நீ கொஞ்சும் நாய் குட்டி நானடி….

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - நீ கொஞ்சும் நாய் குட்டி நானடி….
Share on Facebook
[`google_buzz` not found]
[`yahoo` not found]
[`livedoor` not found]
[`friendfeed` not found]
[`tweetmeme` not found]

நீ கொஞ்சும் நாய் குட்டி நானடி….
***இரு விழிகளில் காதல் அறிக்கை எழுதி நீ படிக்கும் போது.. *****

கட கடவென இதயம் முன்னில்… வெளினடிபு செய்யுதம்மா…. *****

பேசாத உதடு,துடிக்காத இதயம். உன்னாலே என் ஜீவன் ஏங்குதே….. ****

தோடு தொடுவேன விரல்கள் எல்லாம்.. உன்னைப் பார்த்து சொல்லும் போது… ****

தடா தடவென உயிரின் ஓசை .. தயக்கத்தோடு நடுங்குதம்மா……. ****

தாயோடு பிறந்தே,உன்னோடு வளந்தேன்.. நீ கொஞ்சும் நாய் குட்டி நானடி….

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Did you like this? Share it:
Kavithai, poet , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 comments


 1. subhashini.s

  now only i saw ur blog ya nice bt if u attach any pictures related with theme
  i.e kavithai any stories etc………… u know one thing i am also gud writer i won many prizes from my college. bt still i cant spend a time to that anyway i like ur pages keep it up

  mr.arunnnnnnnnnnnnnnnnnn

  • Hi Subha,

   I try to answer you question however your email id is wrong am getting failure mail delivery. Give me another one to answer your questions. thank you.. Arunbalaji Selvaraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *