கல்வி ஆராய்ச்சிகள் பகுதியில் மொழி கற்பித்தலுக்கான புதிய அணுகுமுறை..-பொள்ளாச்சி நசன்

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - கல்வி ஆராய்ச்சிகள் பகுதியில் மொழி கற்பித்தலுக்கான புதிய அணுகுமுறை..-பொள்ளாச்சி நசன்
Share on Facebook
[`google_buzz` not found]
[`yahoo` not found]
[`livedoor` not found]
[`friendfeed` not found]
[`tweetmeme` not found]

கல்வி ஆராய்ச்சிகள் பகுதியில் மொழி கற்பித்தலுக்கான புதிய அணுகுமுறை..-பொள்ளாச்சி நசன்

http://www.naalorunool.com/kal/arachi/innov/innvo89-u8.htm

மேலுள்ள இணைப்பில் கல்வி ஆராய்ச்சிகள் பகுதியில் மொழி கற்பித்தலுக்கான
புதிய அணுகுமுறைக்கான படியானது. இது பொள்ளாச்சி நசன் அவர்களால்
தரப்பட்டுள்ளது. அருள்கூர்ந்து படித்துப் பார்த்து உங்கள் கருத்தை
எழுதவும்.

பொள்ளாச்சி நசன்

இப்படிக்கு,
பொள்ளாச்சி அருண்பாலாஜி,
9600085388

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Did you like this? Share it:
Article, poet, Society, Story, Truth, Useful , , , , , , , , ,

4 comments


  1. K. LAKSHMI PRABHA

    great work

  2. K. LAKSHMI PRABHA

    Iyya,

    I am new to this blog. I just come to visit to pick up “panayam parattal” as she is studying in 9th std. I will be a regular visitor now onwards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *